Beverage factory Party Drinks

Напитките с марка Iceberg са произведени по най-съвременна технология, с използване на висококачествени суровини и материали, за да задоволяват максимално изискванията на клиента. И за да предложат на българския потребител европейско качество и вкус на достъпна цена.

Напитките се предлагат в различни разфасовки, като потребителите могат да избират между PET и стъклени бутилки.

Заводът разполага със собствени линии за издуване на PET бутилки, собствени фирмени стъклени бутилки за еднократна и многократна употреба, както и бутилка със спортна капачка за трапезна вода Айсберг.

"А и Д Комерсиал" ЕООД е член на АПБНБ (Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България) Участваме и подкрепяме инциативата КРИСТАЛНО ЧИСТИ

Party Iceberg

Трапезна вода Party Iceberg-2 е пречистена под строг контрол, обработена със съвеременни технологии и е с много ниска минерализация. Това я прави подходяща за ежедневна употреба за всички възрасти, защото не съдържа опасни нива на флуор.

Преди да достигне до вас, трапезна вода Iceberg преминава през 10 стъпки на подготовка и третиране. Един от процесите, наречен „обратна осмоза”, намалява многократно естествената ѝ минерализация. Обработката с обогатен озон и UV светлина отстранява напълно бактерии, вируси и други микроорганизми, гарантирайки на водата, която пиете високо ниво на стерилност.

За да има само най-важното във вашата бутилка Iceberg - кристално чиста вода.

Предлага се в разфасовки от 0,500 л., 1,5 л., 2,5 л., 5 л., 10 л. и 19 л. - галон.

Мисия и ценности

Политика по качество и безопасност на храните

Основната цел на „PARTY DRINKS” LTD е да предлага продуктите „Party Drinks” в съответствие с желанията и очакванията на клиентите. За постигане на това в производството е интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасността на храните, на базата на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и НАССР. Политиката по качество и безопасност на храните и основният закон на дружеството, в който се дефинират стратегическите цели за непрекъснато развитие и усъвършенстване на организацията. „PARTY DRINKS” LTD се стреми да предлага на своите клиенти безопасни напитки с високо качество, при постоянен стремеж за удовлетворяване изискванията на своите клиенти и съобразно законовите и етични норми.Опазване

на околната средаЗа „PARTY DRINKS”LTD е от първостепенно значение воденето на политика по опазване на околната среда. За стриктното изпълнение на постигането на тази задача сме си поставили изпълнението на следните цели:

  1. Постоянно подобряване на екологичното представяне на фирмата, чрез разработване и въвеждане на програми, насочени към непрекъснато намаляване и предотвратяване на вредните емисии във въздуха, почвата и водите.
  2. Внедряване на машини за производство на безалкохолни напитки, оказващи минимално негативно въздействие върху околната среда.
  3. Извършване на мониторинг, верификация и управление на производствените и търговски дейности с цел оптимизиране на употребяваните ресурси, в т.ч. енерго- и водопотреблението.
  4. Управление и минимизиране на генерираните отпадъци от производство на безалкохолни напитки.
  5. Поддържане на изрядна готовност на технически средства и екипи за предотвратяване и адекватен отговор при възникване на извънредни ситуации.
  6. Обучение, дискутиране и обмен на информация с работещите във фирмата, целящо непрекъснато повишаване осъзнаването на ефекта от дейността им, компетентността и отговорността им към опазване на околната среда.
  7. Поставяне на изисквания по отношение на опазването на околната среда пред доставчиците, клиентите и други заинтересовани страни.
  8. Спазване на българското, европейското и международно право по отношение на опазване на околната среда.

За постигането на тези цели в PARTY DRINKS LTD е разработен и внедрен международният стандарт за опазване на околната среда ISO 14001:2004. Екип от специалисти постоянно актуализира политиката по опазване на околната среда.